Зарурати гузарондани низоми ягонаи бехатарии озуқаворӣ, бо сабаби пасту офатбор шудани ҳаҷми истеҳсолот ва  паст шудани иқтисодиёти озуқаворӣ миллӣ пас аз ба даст овардани истиқлолият, ки ба зарбаи норасоги ғизо нохоҳ пайваста   шуда буд.

Он ҳамчунин изҳори ноилоҷи раванди дахолати ғизоӣ ноилоҷ аз тарафи хориҷа пайваста шуд, ки зиёда аз нисфи ҳаҷми умумии захираҳои маводи озуқа барои истеъмол то ҳозирая оиди он шуда монд. Аз ин рӯ, Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид аз арафаи озуқаворӣ ва таҳдиди ба оқибатҳои муайяне ба ин равандҳои манфи ҷой дорад. Бо вуҷуди ин, аз ҳама хусусияти асосии чунин таҳдиди камғизоӣ ва норасоии истифода бурдани ин  кам гизои  барои истеъмол ин ноилоҷи аст.

Таҷриба ҷахони нишон дод, ки ягон кишвархои мутамаддини  имконияти худтаъмикунии озукавориро дар ҳама шаклҳояш таъминот мекунанд. Ба ин ру ин мамлакатҳо масъалаи рушди соҳаи кишоварзиро бошад, дар он намуди истеҳсоли  маҳсулоти хоҷагии кишлок ва иҷтимоӣ мушкилоти онро ба деҳа дастгирии давлатии ба рушди соҳаи кишоварзӣ пайвастаги доранд. Бояд ин унсури муҳим дар иқтисодиёти мо ҳамчу гузариш бо итминон пайваста бо суръати афзоиши аҳолӣ дар кишвари мо метавонад дар бобати меъёрҳои зерин худтайминкунии озукавори ривояти дошт  аз солхои 1940-1990.

Дар соли 1940 аҳолии мамлакати мо 1484,9  ҳазор нафар буд ки дар тӯли 60 соли оянда шумораи аҳолии ҷумҳурӣ се маротиба зиёд шуд. Аз рӯи баҳои пешакӣ, дар ҳоле ки нигоҳ доштани сатҳи кунунии афзоиши аҳолӣ дар соли 2015 аз руи нигохи пешаки то хозира алакай хаст 8-8.5 миллион щумораи одамон дар Тоҷикистон. Аз ин рӯ, дар асоси зиёд шудани афзоиши аҳолӣ дар соҳаи Ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста ба заминҳои корам аз ҷониби фарҳанги аграри беш аз 60 соли охир ишғол кардааст, аз 0. 54 то 0.10 гектар як шахс яъне  кам расида мебошад.

Ҳисоб шудааст, ки соли 2015, дар ҳоле ки нигоҳ доштани фазои мавҷуда ба 0,06 гектар кам карда мешавад. Ва ин вазъият ҳолати мушкилоти на танҳо бо истифодаи самараноки мавҷуда бо заминҳои ба шудгор муносиб, ин низ бояд ба  васеъкунии заминҳои эҳтимолан муносиб барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, аз руи ба ҳисобгирии пешаки то 1 млн. гектар мебошад. Аз ин рӯ, нақши заминҳои обёришавандаи корам дар шароити табиӣ ва иқлимӣ мо аз Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо пурзӯртар, назаррас ба рушди истеҳсолоти иқтисодии деҳот мебошад. Азбаски заминҳои обёришаванда нисбат ба замини обёришаванда ғайридавлатӣ ва ё чарогоҳ бесамар барои ҳосил гири бартарии он аз 50 то 100 маротиба дорад. Аз ин рӯ, имрӯз дар ҷаҳон 40% -и агро – озуқаворӣ истеҳсол бо 17% замини корам, ва дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ишғол 18 то 20% дар сохтори заминҳои обии кишоварзӣ  ҳамаги медиҳанд, то 90% маҳсулоти умумии кишоварзӣ.

Заминҳои корами обӣ омили муҳим дар истифодаи интенсивии замин аст, ва он медиҳанд 2-3 ҳосили дар як сол, имконияти васеъ истифода намудани намудҳои нодири растанӣ ва ҳайвонот бо арзиши хусусиятҳои баланд, ки ин боздеҳи баланди иқтисоди зироатҳо доранд-нахи пахта, геран, стивия, жожоба ва ғайра. Аз ин рӯ, афзоиши соҳаҳои  агро-озуқавори асосан бо истифодаи самараноки заминҳои обёришаванда ва таҷдиди он зарур аст.

Барои васеъ намудани зироати обёришавандаи мо манбаи асосӣ -ин майдони калони ба  ҳосилнокии паст пайваста чарогоҳ мебошад ва ба нерӯи об талабгор мебошад. Аз ин рӯ, таъмини оби тоза метавонад васеъ дар соҳаи кишоварзӣ обёришаванда имкони калон диҳад. Бо вуҷуди ин, васеъ ва таъсиси системаҳои оби нав дар асоси дастовардҳои муосири пешрафти илмӣ ва илмию техникӣ талаб ба маблағҳои сармоягузории назаррас талаб мекунад.

Аз тарафи дигар модели мавҷуда системаи идоракунии захираҳои об алоқаманд бо истеъмоли аз ҳад зиёди об ва ин ҳолати носолим хок меорад – шӯршави, турушавӣ, ботлоқшавӣ ва ғайра. Ин вазъият берун меоварад беҳтарин қисми гардиши заминҳои кишоварзӣ ва коҳиш имкониятҳои истеҳсолии он.

Бо вуҷуди ин, илми кишоварзӣ дорад, таҳқиқоти бунёдӣ ва истифода бурда мешавад, на танҳо дар соҳаи кишоварзӣ обёришаванда, таҳия ва истифода дар истеҳсолот метавонад як омили нерӯманд  ва ҳамчун  воситаи муассир барои баланд бардоштани маҳсулнокии истеҳсолоти иқтисодии деҳот мебошад. Ин гузариш судманд ба низоми обёрии қатрагӣ кишоварзӣ, бо техникаи истеҳсоли пешрафта дар истеҳсолоти зироат ва парвариши чорво, навъҳои нави он, инчунин бо ҷамъоварии сарватманд зироатҳои ҷаҳонӣ ва зоти чорво мебошад.

Бо ҳамаи ин афзоиши ҳосили заминҳои кишоварзӣ ва хусусиятҳои замини корам ба обёрӣ шаванда вобаста ба идоракунии  онҳо талбандаги дорад. Равнаки ҳосилнокии соҳаҳои кишоварзи ба он зарур аст, ки маҳз аз 30 то 50% ҳидоят мекунад. Ба хизмати ҳосили баланд агентҳои агрохимиявӣ, ки омили муассир дар афзоиши зироатҳо, вале якбора зиёд кардани хароҷот барои истеҳсоли онҳо ва пеш аз ҳама, энергетика талаботи истеҳсоли мебошад.  Аз ин рӯ, вазифаи аввал аст, ки ба ҷалб шудани иқтидорҳои мавҷуда (аз ҷумла заводи кимиёвӣ Ёвон) барои Ҷумҳури, бо шароити муайяни он ба нерӯ барои рушди соҳаи гидроэнергетика, инчунин конҳои канданиҳои фоиданок бой аст, ки маводҳои он барои соҳаи кишоварзи даркор аст.

Барои барқарор кардани захираҳои озуқа ҳарчи бештар истифода бурдани иқтидори табиӣ. Яъне – ҳайвоноти ваҳши, моҳӣ, растаниҳои обӣ ва гайра. Тавре бояд он дар талабот бошад  ба ишғолкардани, сатҳи ободи табиат  ҳамчу  ашёи хоми озуқаворӣ истифода бурдан ба воситаи инсон. Бо вуҷуди ин, кам кардани ҳиссаи  табиат дар тавозуни умумии ашёи хоми озуқаворӣ ваҳшиёна истифодаи инсони захираҳои  табиӣ сабаб, ба ин васила ташкили минтақаҳои мурда ва биёбоншавии он мебошад.

Бо ин роҳ одам, на танҳо маблағ барои хӯрок маҳрум, аммо шароит барои зиндагӣ, ки захираи стратегӣ муҳим аст. Ҳивз бо амали фазои табиӣ (аз ҷумла ҷангалҳо, кӯлҳо, дарёҳо) дар ин ҷиҳати PT захираҳои  табиатии он  аз истисно дур бошад.

Ҳоло дар ҷангал қаламрави он танҳо барои 4-4,5% ҳисоб, ё онҳо се маротиба коҳиш ёфта, ин раванд идома дорад, барои 50 соли охир аст. Ин аст, ки буридани идома метавонад аз байн рафтани майдонҳои кишоварзи , ки ҷиҳати он на танҳо чои зисти инсон, балки инчунин ба аҳамияти стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон ашёи хоми озуқаворӣ дорад. Он, ҳамчунин, маълум, аст ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои захирахои бузурги оби назаррас аст , меафканед беш аз як қаламрави калони дарёҳо, кӯлҳо, обанборҳо ва гайра.

Бо вуҷуди ин, бо ин ҳама дар муҳити ҷорӣ дар муқаррарии захираҳои на камбизоат онҳо моҳӣ, ҳайвоноти обӣ бой аст. Сабаби ин вазъияти: моҳигирӣ боздоштанашаванда, истеъмоли ва истифодаи об озод пайваста, акммо  бо партовҳои саноатӣ ва моддаҳои заҳрноки дар шароити ҳозираи иқтисоди пайваста мебошад. Дар ин самт, на камтар аз нақши манфии бозидаи муносибатҳои мақсадноки иқтисодӣ ба саноат ки ба боздошти моҳипарварӣ ва ҳайвоноти обӣ расандаи манфи дорад.

Ин  ҳолат талаб мекунадки, интихоб ва ҷойгирии намудани намудҳои пурарзиши моҳӣ, ва муҳимтар аз ҳама, дар он талаби ба  низом даровардани фаъолияти моҳипарварӣ. Ҳамаи ин бар мегирад, таҳияи консепсияи илмӣ, ва дар барномаи минбаъдаи баланд бардоштани минтақаҳои ҷангалпарварии мевадори мебошад. Бо ин роҳ, на танҳо хоҳад муҳити инсон солимтар, инчунин чун чароғ барои фаровонии аҳолӣ аз ҳисоби атоҳои табиат (зироатҳои бисӣёрсолаи меваги, растаниҳои шифобахш, моҳӣ, сабзавот ва ҳайвоноти обӣ).

Барои  масъалаи таъмини ғизо то андозае, маҷбур аст ки пахта ҷои онро каме ихтисор ва танг мекунад. Зироати пахта 80% масоҳати кишоварзӣ водиҳоро ишгол мекунад бештар арзишманд ба 50% аз фонди умумии обёришаванда мебошад. Мо ҳамчунин медонем, ки ин зироат меъёри  баргардонидани фоида (аз ҷумла дар марҳилаи ашёи хом), инчунин ба иқтидори арзиши баланди дар давраи маҳсулоти тайёр (газвор, либос, сӯзишворӣ, маводи ғизоӣ ва ғайра ) даромадҳои колонро таъмин мекунад. Аз ин рӯ, он аст, ки ишғоли минтақаҳои зиёди аз беҳтарин замин «баста шуда» ба он шохаҳои саноатие, ки  ин корхонаҳои пахтатозакунӣ, бофандагӣ ва корхонаҳои дӯзандагӣ бояд пайваста бошад. Онҳо бояд ба «кор» дар бозори озуқавории ватанӣ бо тавассути мубодилаи дахлдори мол (аз ҷумла содирот ва воридот) ва рушди соҳаи кишоварзӣ хизмат кунад.

Бо вуҷуди ин, иқтидори содиротии баланди фарҳанги дорад пахта,  ин банди даромади асосии дар буҷети давлатӣ ва пардохти қарзи хориҷӣ химат дорад, яъне, то андозае, кишоварзӣ ҳамчун донор дар ин ҳолат  ба ин  ба тамоми иқтисодиёт  хизмат мекунад пахта. Манфиат аз ин содироти пахтаи хом аз роҳбарони хоҷагиҳои пахтакор сар мешавад, миёнаравон то харидорони хориҷӣ.

Дар гум шудани маҳсулоти кишоварзӣ парвариш, то равиши фарҳанги саноати: бофандагӣ ватанӣ то истеҳсоли пушоки тайёр  аз ҷумла, аз набудани пахтаи хоме ки ба хориҷ беҳуда  равона  мешавад. Ин  инчунин ба кам шудани ҳаҷми озуқа ва воситаҳои зарурӣ барои рушди истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ. Чунин нуқтаи назари вобаста бо он далел, ки дар шароити заминҳои маҳдуд барои истеҳсоли маводи ашёи хоми озуқаворӣ ва норасоии ғизо, ки ба заминҳо бояд «хизмат» карда шавад, пеш аз ҳама, ба ҳалли мушкилии ғизо аст. Дар робита ба ин, имконияти комплекси пахта (аз он ҷумла истеҳсоли маҳсулоти аз ашёи хоми то анҷоми маҳсулоти тайёр) зарур аст.

Қабл аз ҳама, ба воситаи мубодилаи самараноки мол (содирот ва воридот), дарк, яъне хариди озуқаворӣ ва маблағ барои рушди истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ. Татбиқи ин ғоя мебуд баррасии пахта зерсохторҳо (аз ҷумла хоҷагиҳои пахтакор,заводҳои пахта, заводҳои бофандагӣ, корхонаҳои дӯзандагӣ растаниҳо хуроки ва равғани) ҳамчун як сохтори алоҳида, ки  ягонагиро талаб мекунад. Дар ин замина, ин ҳолат талаб мекунад, ки ташкили буҷети умумии кишоварзӣ дар назардошти вазифа татбиқ мешавад яъне барои харидани озуқаворӣ ва рушди истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ.

Дур кардани  ин талабҳои иқтисоли ба он меорад, ки мушкили ашӣёи хоми кишоварзи ҳамчу  захираҳо, ки дар ҷараёни истеҳсолот, истифодаи нокифояи иқтидори мавҷуда, ва талафот ва вайроншавии он  мегардад. Аз ин рӯ, масъалаи бартараф намудани ҷойҳои «тангӣ» дар низоми комплексҳои саноатӣ назди КАС ва беҳсозии он ҳанӯз ниёз ба воситаи сиёсати сармоягузорӣ ва табдили сохтории васеи ба воҳидҳои иқтисодӣ давлатии мақсаднок, яъне фоида ва ҳавасманд куни бояд ҳал карда бояд шавад. Ҳамин тавр, таҷриба нишон дод, ки  кишварҳои мутамаддини бо як тавр ба имконият дар ҳама шаклҳояш дарк мекунанд масъалаи рушди соҳаи кишоварзӣ мебошад, дар он бо истеҳсоли маҳсулоти ва иҷтимоӣ мушкилоти деҳа пайваста аст. Ин пеш аз ҳама дастгирии давлатии ба  рушди соҳаи кишоварзӣ аст, ки системаи он ба таври васеъ аз исроф нигоҳ дори дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, бартарӣ  ва аввали он барои таъмин намудани захираҳо истеҳсолии кишоварзи ба сектори сеюм (коркард, нигоҳдорӣ,  тақсимот ва  вориди он ). Ҳамаи ин ба он меорад ки аз мушкили озод кардани захираҳо, ки дар ҷараёни истеҳсолот, истифодаи нокифояи иқтидори мавҷуда, ва аз талафот ва хароб кардани ашёи хоми кишоварзӣ мебошад. Аз ин рӯ, масъалаи бартараф намудани ҷойҳои «танг» дар системаи КAС инак бояд ба беҳсозии раванд дошта бошад. Ҳанӯз он бояд ба воситаи як сиёсати сармоягузорӣ сохторҳои васеъ ва вазифаҳои воҳидҳои иқтисодӣ давлатӣ (аз ҷумла гирифтани имтиёзҳо бо ҳавасманди), ва ғайра ҳал карда шавад. Ҳамин тавр, таҷриба нишон дод, ки ягон кишвар мутамаддини ба таври имконияти дар ҳама шаклҳояш дарк бояд кунад ба масъалаи рушди соҳаи кишоварзӣ аст, дар он истеҳсоли маҳсулоти иқтисоди ё иҷтимоӣ мушкилоти деҳа пайваста аст.

Дастгирии давлатии рушди соҳаи кишоварзӣ бояд унсури муҳим дар иқтисодиёти гузаришии Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд дастгири дошта бошад. Ин на танҳо ба дастгирии соҳаи истеҳсолот, ва, на камтар аз нигоҳдории роҳҳо, коммуналӣ, инфрасохтори иҷтимоӣ ва ғайра аст. Ва ҳамаи ин бояд қисми муҳими хароҷоти буҷет дар сатҳи миллӣ ва дигар сохторҳои ғайридавлатӣ бошанда аст.

Aбдувосиев Фаррух, ҳодими пешбари илмиӣ, Институти иқтисодиёт ва демографияи АИ ҶТ ТОҶИКИСТОН